Daling WW-uitkeringen - Veel techniekvacatures in Flevoland

19-07-2018 2309 keer bekeken 0 reacties

In juni is het aantal WW-uitkeringen in Flevoland opnieuw gedaald. In vergelijking met eind mei zijn er 300 WW-uitkeringen minder verstrekt. In de arbeidsmarktregio Flevoland vinden er in vrijwel alle sectoren dalingen plaats.

De sterkste procentuele dalingen waren in de sectoren landbouw en Visserij (-12,3%), bouwnijverheid (-9,6%) en openbaar bestuur (-7,7%) zichtbaar. Met de daling van het aantal WW-uitkeringen neemt tegelijkertijd, onder de invloed van de groeiende economie, het aantal vacatures toe. Met het rapport ‘Moeilijk vervulbare vacatures. Oplossingen uit de praktijk’ geeft UWV naar aanleiding van onderzoek handvatten hoe werkgevers hun personeelstekort kunnen oplossen. In Flevoland zijn er ook diverse initiatieven van start gegaan.

Daling WW-uitkeringen Flevoland zet door

In juni daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland met 300 (-3,5%). Deze daling is iets minder sterk dan de landelijke afname van -4,3% in de maand juni.  Eind juni 2018 verstrekte UWV 8.126 WW-uitkeringen in Flevoland. De landelijke WW-daling van -22,6% in het afgelopen jaar, is iets sterker dan de daling van -19% in Flevoland. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in juni 2018 in Flevoland met 3,7% hoger dan het landelijke WW-percentage van 3,2%. Een jaar geleden bedroeg het percentage voor Flevoland nog 4,6%.

Daling nieuwe WW-uitkeringen vlakt af

UWV verstrekte in Flevoland 4.519 nieuwe WW-uitkeringen in de periode januari tot en met juni 2018. In vergelijking met de eerste helft van 2017 zijn dat 750 uitkeringen minder. De regionale daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland is met 14,2% kleiner dan de landelijke daling van 17,4%. Met de daling van het aantal WW-uitkeringen neemt tegelijkertijd, onder de invloed van de groeiende economie, het aantal vacatures toe. Daarnaast veranderen mensen van baan en gaan babyboomers met pensioen.

Veel vacatures techniek en bedrijfseconomische beroepen

In totaal zijn er in Flevoland 20.200 vacatures ontstaan in de periode van april 2017 tot en met maart 2018. Dat zijn 9,2% (+1.700) meer vacatures dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. In de provincie namen nieuwe vacatures die gericht waren op werkzoekenden met bedrijfseconomische & administratieve beroepen en de technische beroepen het sterkste toe. Binnen deze beroepsgroepen wordt er vooral gezocht naar receptionisten, telefonisten, medewerker klantenservice, transportplanners, logistiek medewerkers, boekhouder, timmerlieden, hulpkrachten bouw en industrie en machinemonteurs. Met de publicatie van het rapport ‘Moeilijk vervulbare vacatures. Oplossingen uit de praktijk’ geeft UWV naar aanleiding van onderzoek 24 oplossingen aan werkgevers om hun personeelstekort op te lossen.

Pilot BBL-opleiding maakindustrie Noordoostpolder

UWV werkt met werkgevers en sectoren samen om zo nodig met betrokkenheid van opleidingsinstellingen te voorzien in de behoefte aan personeel. Een achttal bedrijven in de maakindustrie in Noordoostpolder hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor een nieuw opleidingstraject waarin mensen met een WW- of bijstandsuitkering een baan wordt geboden. De initiatiefnemers zijn allemaal  bedrijven uit de industrie die materialen tot nieuwe producten verwerken en die staan te springen om goed gekwalificeerde vakmensen uit de eigen regio. Door de gemeente Noordoostpolder, UWV, WerkCorporatie, ROC Friese Poort en de opleidingsfondsen van de brancheverenigingen bij hun plannen te betrekken, kan er vanaf september 2018 een pilot worden opgestart. Na een eerste kennismaking en selectie kunnen kandidaten een dagdeel bij de betrokken bedrijven meelopen. Vervolgens start met behoud van uitkering een scholingstraject van acht weken, een combinatie van werken en leren via ROC Friese Poort. Daarna is het de bedoeling dat de kandidaat een arbeidsovereenkomst krijgt van minimaal één jaar en dat er een BBL-opleiding gestart wordt. De ondertekening van de intentieverklaring ‘Aan de slag in de maakindustrie’ vond op maandag 16 juli in Emmeloord plaats.


0  reacties

Cookie-instellingen