Hogere arbeidsmobiliteit in Flevoland

17-05-2018 2320 keer bekeken 0 reacties

In april is het aantal WW-uitkeringen in Flevoland afgenomen ten opzichte van vorige maand.

Door de gunstige economische situatie neemt de arbeidsmobiliteit in de provincie toe. Hierdoor veranderen meer mensen van werkgever. Voor een deel van de werkzoekenden zijn er kansen op werk door van beroep te veranderen of in een andere sector te zoeken naar werk.

Opnieuw daling WW-uitkeringen

In april nam het aantal WW-uitkeringen in Flevoland af met 249 (-2,8%). Eind april 2018 verstrekte UWV 8.642 WW-uitkeringen in de provincie Flevoland. De landelijke WW-daling  van 21,7% in het afgelopen jaar, is nog altijd iets sterker dan de daling van -19,4% in Flevoland. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in april 2018 in Flevoland met 4,0% iets hoger dan het landelijk WW-percentage (3,5%). Een jaar geleden bedroeg het percentage voor Flevoland nog 4,9%.

Toenemende arbeidsmobiliteit werkenden

Als gevolg van de economische groei neemt de mobiliteit onder werkenden toe. Mensen zien nieuwe kansen en durven nu vaker van werkgever, beroep en/of sector te veranderen. Jongere werknemers wisselen in het algemeen eerder van baan dan oudere werknemers. Een deel van deze baanveranderaars was tijdens de economische crisis noodgedwongen in een baan gaan werken die minder paste bij hun kwalificaties.

Wisseling van beroep biedt kansen

Betere kansen op de arbeidsmarkt kunnen zich voor mensen zonder werk ook in een ander beroep en/of sector voordoen dan het beroep waarin iemand voor het laatst heeft gewerkt. In de sector ICT, techniek, zorg & welzijn, transport & logistiek, detailhandel en horeca komen beroepen voor waarbij werkzoekenden goede kansen op werk hebben. Op dit moment zoeken nog veel werkzoekenden uit Flevoland met een WW-uitkering naar banen waarin minder kansen op werk zijn zoals: secretaresses, uitvoerend kunstenaars, maatschappelijk werkers en journalisten.

Van de werkzame beroepsbevolking waarvan het beroep bekend is, wisselde volgens CBS 12% van beroep in 2017. Zeven van de tien mensen gingen bij een beroepswisseling werken in een andere beroepsklasse dan waarin zij het jaar ervoor werkten. Vooral werkenden met dienstverlenende, transport & logistiek en commerciële beroepen stapten relatief vaak over naar een andere beroepsklasse. Het aandeel jongeren in deze beroepsklassen is hoog. Vergeleken met het totaal aantal werkenden bevatten deze beroepsklassen in Flevoland ook veel scholieren en studenten met een bijbaan. De beroepswisselingen zijn het laagst in de beroepsklassen zorg & welzijn en ICT. Dit kan wellicht worden verklaard doordat dit beroepsklassen zijn met zeer specifieke eisen over kennis en vaardigheden.

UWV biedt informatie over kansen, krapte- en overstapberoepen en helpt mensen die zich willen oriënteren op alternatieven. Zij kunnen bijvoorbeeld aan de hand van hun competenties via de ‘beroepenvinder’ op werk.nl hun mogelijkheden in beeld brengen.

Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Flevoland.

 

0  reacties

Cookie-instellingen