Landelijke cijfers banenafspraak laten verdere groei zien

01-05-2018 1724 keer bekeken 0 reacties

Tussen eind 2012 en het vierde kwartaal van 2017 hebben werkgevers 36.968 extra banen gerealiseerd in het kader van de banenafspraak: 26.196 extra banen via een regulier dienstverband en 10.772 extra banen via een uitzendcontract of detachering.

Daarnaast werkten eind vorig jaar 1.184 personen op een beschutte werkplek. Dit blijkt uit de vandaag verschenen kwartaalrapportage banenafspraak en beschut werk van UWV.

Indicatieve cijfers banenafspraak 
De kwartaalrapportage banenafspraak biedt slechts indicatieve cijfers. Aan het eind van het parlementaire jaar informeert SZW de Tweede Kamer via de 3-meting over de officiƫle stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de banenafspraak. De 3-meting banenafspraak heeft weliswaar dezelfde peildatum als de nu gepubliceerde kwartaalrapportage (31 december 2017), maar bevat de definitieve geactualiseerde cijfers. De gegevens van alle personen in het doelgroepregister zijn dan door UWV bijgewerkt. Voor deze trendrapportage is dat (nog) niet het geval. Daarnaast worden de banen in de kwartaalrapportages via een uitzendcontract of detachering in deze kwartaalrapportage niet uitgesplitst naar overheid en markt. Bij de 3-meting gebeurt dit wel, op basis van een landelijke verdeelsleutel. De 3-meting kent een doelstelling van 33.000 extra banen: 23.000 bij de markt en 10.000 bij de overheid.

Rapportage beschut werk 
Uit de rapportage beschut werk blijkt dat 1.184 mensen een baan in een beschutte werkomgeving hadden op 31 december 2017. De rapportage geeft ook inzicht in het percentage mensen dat na een positief advies beschut werk terecht kan op een beschutte werkplek: van alle mensen die tot en met 30 september 2017 een positief advies beschut werk ontvingen, had 63% drie maanden later een baan.

 

0  reacties

Cookie-instellingen