De werkgeversdienstverlening van UWV zet zich in op het verbinden van de vraag van werkgevers op het gebied van personeelsvoorziening en HRM en het aanbod aan werkzoekenden met èn zonder uitkering van UWV en/of gemeenten.  UWV levert dienstverlening aan werkgevers gericht op inclusief werkgeverschap en wil als gesprekspartner fungeren voor werkgevers daar waar het gaat om personeelsvraagstukken. Dat kan gaan over instroom maar ook over leren & ontwikkelen. UWV werkt voor wat betreft de dienstverlening aan werkgevers nauw samen met gemeenten en gemeentelijke werkbedrijven, met Onderwijspartners, werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en SBB in (de arbeidsmarktregio) Flevoland. 

Terug naar de regionale kaart ➡

Cookie-instellingen