Praktijkdag Programmaraad - 10 juni 2021

10-06-2021 28 keer bekeken

Begin

10-06-2021 om 09:45

Einde

10-06-2021 om 15:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De Praktijkdagen van de Programmaraad hebben als doel om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren.

10 juni 2021 -  - 09:45 tot 15:00 uur

Belangrijke thema's zijn werkgeversdienstverlening , werkzoekendendienstverlening , samenwerking in de keten en tussen domeinen, toeleiding naar werk van mensen psychische kwetsbaarheid en gegevensuitwisseling.

Klik hier voor meer informatie.

Voor wie?

De Praktijkdagen Programmaraad zijn bedoeld voor projectleiders, (beleids)medewerkers en het management van gemeenten, UWV , SW-bedrijven en sociale partners die uitvoering geven aan de Participatiewet , Wet banenafspraak en quotom arbeidsbeperkten en Wet SUWI .

Cookie-instellingen