Webinar ‘mbo opleidingen met gunstige arbeidspositie’

14-04-2021 26 keer bekeken

Begin

14-04-2021 om 13:00

Einde

14-04-2021 om 14:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Ingrado organiseert op woensdag 14 april om 13.00 uur een webinar over het onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van mbo -opleidingen, dat in januari is gepubliceerd. Dit is een nieuw soort onderzoek op basis van microdata van CBS waarbij schoolverlaters over een langere tijd worden gevolgd.

Aanvullend op dit onderzoek wordt in dit webinar ingegaan op de arbeidsmarktprognoses van SBB. Sprekers zijn Michel van Smoorenburg ( UWV ) en Jelle Zwetsloot (SEO).

Meer informatie en aanmelden

Voor wie?

De onderzoeken kunnen helpen om de loopbaanoriëntatie en –begeleiding te verbeteren. Door de gespreksleider zal de verbinding worden gemaakt naar het voorkomen van schooluitval en de aanpak jeugdwerkloosheid .

Cookie-instellingen