Startbijeenkomst Human Capital Agenda Klimaatopgave

22-02-2020 160 keer bekeken

Begin

17-03-2020 om 15:00

Einde

17-03-2020 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De provincies Noord-Holland en Flevoland, de Metropoolregio Amsterdam en het programma House of Skills hebben het initiatief genomen voor een gezamenlijke Human Capital Agenda Klimaatopgave. Om de doelstellingen van de klimaatopgave te kunnen realiseren, is voldoende goed geschoold personeel nodig.

De spanning op de arbeidsmarkt neemt echter toe en in belangrijke sectoren voor de klimaatopgave, zoals de bouw en techniek is sprake van (dreigende) tekorten. Tijdens de startbijeenkomst op 17 maart zal met betrokkenen bij de energietransitie, de circulaire economie en duurzaamheid uit Almere, Lelystad en Zeewolde gesproken worden over de vraag waar op ingezet moet worden om in de toekomst over voldoende goed opgeleid personeel te kunnen beschikken. 

Aanmelden: https://flevolandwerkt.info/klimaatopgave/default.aspx

De startbijeenkomst is bestemd voor betrokkenen bij de energietransitie, de circulaire economie of duurzaamheid uit Almere, Lelystad en Zeewolde en die personeel nodig hebben of wiens personeel om-/bijgeschoold moet worden. Er komt ook een bijeenkomst voor betrokkenen uit Noordoostpolder, Urk en Dronten. 

14.30 uur -  Inloop

15.00 uur -  Welkom door gedeputeerden Jan-Nico Appelman en Jop Fackeldey 

15.10 uur -  Actuele ontwikkelingen, knelpunten en trends op de Flevolandse Arbeidsmarkt door Jeroen Schuil, arbeidsmarktadviseur UWV

15.30 uur -  Presentatie door aansprekende werkgever actief in de energietransitie

15.50 uur -  Break-out sessies in gesprek met House of Skills, werkgevers, onderwijs en andere deskundigen rondom thema’s
 
16.45 uur -  Terugkoppeling, wrap-up

17.00 uur -  Netwerkborrel

Cookie-instellingen