Kabinet geeft aanzet tot verbetering dienstverlening arbeidsmarkt

12-10-2022 628 keer bekeken 0 reacties

​​​​​​​Om de match tussen vraag naar en aanbod van personeel te verbeteren, wil het kabinet gaan werken met regionale loketten, persoonlijke werkplannen en een verbeterd aanbod voor om- of bijscholing.

Dat schrijven minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer. Zij zijn van mening dat nu er personeelstekorten zijn, het belangrijk is dat werkgevers, werkenden en werkzoekenden de juiste hulp krijgen als ze ergens aankloppen met vragen over werk.

RMT vormt de basis

Nu weten werkgevers, werkenden en werkzoekenden vaak niet welke instantie ze nodig hebben voor hulp en kennen ze niet alle regelingen. Daardoor vallen ze dikwijls buiten de boot. Daarom vinden de bewindvoerders dat er een systeem moet komen  dat eenvoudiger en toegankelijker is. De basis voor de uitwerking van deze uitgangspunten vormen de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s). Deze teams helpen mensen die hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen, maar ze zijn er ook voor werkgevers, zzp’ers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De beide ministers willen dat er wordt voortgeborduurd op de ervaringen met deze teams. Om werkenden, werkzoekenden en werkgevers goed te kunnen helpen, moet bovendien overal gewerkt gaan worden met persoonlijk werkplannen. Daarin staat welke stappen ondernomen kunnen worden om werk of personeel te vinden en wat voor ondersteuning daarbij nodig is. 

UWV en gemeenten faciliteren loket

Op regionaal niveau zullen arbeidsmarktpartijen de werkenden, werkzoekenden en werkgevers optimaal bedienen en inspelen op de regionale (economische) trends en vraagstukken. De activiteiten in de regio zijn daarbij aanvullend en in samenhang op wat de sectoren landelijk organiseren en op wat gemeenten op lokaal en wijkniveau doen om mensen richting de arbeidsmarkt te begeleiden. De ambitie van het kabinet is om in iedere arbeidsmarktregio minimaal één (ook digitaal) loket in te richten met overal dezelfde naam (bijvoorbeeld ‘Werkcentrum’). Bij dit regionaal loket kunnen werkenden, werkzoekenden en werkgevers met al hun arbeidsmarkt gerelateerde vragen terecht. UWV en gemeenten faciliteren dit gezamenlijk. De ministers houden daarbij de mogelijkheid open om daarnaast in gemeenten of in wijken dependances open te houden om mensen, voor wie het regionale loket een te grote drempel is, beter te kunnen bereiken en dichterbij huis te kunnen helpen. Ook willen zij een landelijk loket openhouden voor werkgevers die landelijk opereren.

Niet alleen doorverwijzen
Minister Van Gennip zegt: “Als werkgevers, werkenden of werkzoekenden aankloppen met vragen over werk, moeten ze geholpen worden en niet alleen maar worden doorverwezen. In deze tijden hebben we elkaar hard nodig. Daarom is het zo belangrijk dat alle betrokken partijen integraal gaan samenwerken om mensen aan het werk te helpen of ondersteuning te bieden aan werkgevers.”  Minister Schouten vult aan: “Er staan nog te veel mensen langs de kant. En dat terwijl iedereen, met of zonder beperking, talenten heeft in te zetten en er volop behoefte is aan deze getalenteerde mensen. Door vraag en aanbod beter samen te brengen, zorgen we ervoor dat kansen die er zijn beter benut kunnen worden. Voor íedereen.”

 

Deze uitgangspunten voor de nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur worden de komende maanden verder uitgewerkt. De Tweede Kamer wordt in het voorjaar van 2023 geïnformeerd over de voortgang. Tot die tijd wordt verder gewerkt met de bestaande initiatieven. Zo krijgen de Regionale Mobiliteitsteams volgend jaar een vervolg en is er financiering voor Leerwerkloketten.

Lees hier de Kamerbrief uitgangspunten voor de uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur

Cookie-instellingen