"Als iedereen naar vermogen bijdraagt, overwinnen we de coronacrisis."Froukje de Jonge, voorzitter Regionaal Werkbedrijf Flevoland
David uit Armenië behaalde zijn praktijkverklaringBij Suplacon leerde hij de fijne kneepjes van plaatbewerken
"Wij willen andere ondernemers inspireren."Ruud Mons, Henderson Creative Living
"We zijn blij met René in ons team!" Johan Tjeertes, Logistiek Manager Axflow DC

Schakelteams

De arbeidsmarkten in de drie sectoren Techniek, Transport & Logistiek en Zorg blijven last houden van krapte. Schakelteams van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland gaan daar verandering in brengen.

Het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) pakt de problematiek in de kraptesectoren aan door de onderlinge samenwerking in de arbeidsmarktregio Flevoland te stroomlijnen om zodoende meer rendement uit de inzet te behalen.

Heeft uw bedrijf last van de krapte op de arbeidsmarkt of wilt u een bijdrage leveren aan één van de drie de RWF Schakelteams? Laat het ons dan weten! 

 

Techniek is een belangrijke motor van de economie. Ook in Flevoland. De meeste technici werken in de industrie. Daarvan is de metaal- en technologische (maak) industrie de grootste. Ook in de woning- en utiliteitsbouw werken veel technici; de transitie naar duurzame energie is voor een belangrijk deel afhankelijk van bouw- en installatiebedrijven. Volgens UWV werken er in Flevoland in de industrie 13.217 mensen en in de bouw 4.795 (Bron: Regio in Beeld 2019). Maar er zijn ook vele honderden vacatures. Daarbij gaan aan kop de vacatures voor Metaalarbeiders en machinemonteurs (341), bouwarbeiders (327) en elektriciens en elektronicamonteurs (204).  
Transport & Logistiek
Er zit veel dynamiek in de sector Transport & Logistiek. In Flevoland ontwikkelen de Stichtse Kant (Almere), Lelystad Airport Businesspark (Lelystad) en Trekkersveld IV (Zeewolde) zich in versneld tempo. De komst van grote bedrijven als Inditex (Lelystad), Lidl Distributiecentrum (Almere) en de verdere uitbreiding met 35 hectare van het Trekkersveld (Zeewolde) dragen daartoe bij. De driehoek Almere-Lelystad-Zeewolde is hiermee derde in de jaarlijkse nationale logistieke hotspot-verkiezing geworden. Echter bij deze positieve ontwikkelingen blijft de arbeidsmarkt achter, waardoor er krapte is ontstaan. 
Zorg
Ook in de zorg is de situatie in veel gevallen nijpend. Vacatures zijn moeilijk te vullen waardoor de personeelstekorten verder toenemen. Werkgevers ervaren hier vooral problemen bij het werven van verzorgenden IG en (gespecialiseerde) verpleegkundigen. Openstaande vacatures in zorg & welzijn zijn er vooral op beroepsniveau 2 – voor beroepen als verzorgenden of woonbegeleider – en op beroepen op niveau 3 en 4 (met complexe taken, waarvoor middelbaar of hoger onderwijs vereist is). Het gaat dan vooral om (gespecialiseerde) verpleegkundigen. In Flevoland zijn er al verschillende initiatieven die in het Schakelteam Zorg samen gaan komen. Denk daarbij aan de regionale werkgeversorganisatie CMO Zowelwerk die met RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten) de krachten bundelt om het personeelstekort in de zorg in Flevoland terug te dringen.

 

Cookie-instellingen