AlmereWerkt!

Jaarlijks publiceert UWV Regio in Beeld waarin een beeld wordt geschetst van de samenstelling van groepen werkzoekenden en werkenden alsmede de ontwikkeling van werkgelegenheid en de vacaturemarkt in de Arbeidsmarktsregio Flevoland. 

Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan knelpunten in de aansluiting tussen vraag en aanbod op de regionale arbeids-markt en de oplossingsrichtingen voor deze knelpunten. Ook de arbeidsmarkt in Flevoland is sterk aan verandering onderhevig onder meer door ontwikkelingen zoals automatisering, flexibilisering van arbeid en het ontstaan van nieuwe beroepen. 

De uitdaging ligt in het realiseren van een evenwichtige en duurzame arbeidsmarkt. Ondanks de krapte zijn er nog tal van mogelijk-heden om talentvol arbeidspotentieel te benutten, waarbij 
diversiteit en inclusiviteit een nieuwe norm is. De arbeidsmarkt verandert heel snel. Diploma’s blijven belangrijk maar er wordt tegenwoordig steeds meer naar de vaardigheden van werknemers gekeken. Dat vraagt om een andere wervingsaanpak; anders denken en anders doen met bijvoorbeeld nieuwe manieren van ontmoeting om zodoende succesvolle matches te realiseren. Op 14 november vindt het banenevent Almere Werkt! plaats waarbij de matches niet op basis van alleen het CV en het arbeidsverleden van de kandidaten worden gerealiseerd.   

Op 30 oktober houden UWV, Gemeente Almere, Hogeschool Windesheim onder het motto FlevolandWerkt! bij gastheer AlmereCity een speciale bijeenkomst voor werkgevers uit Almere met informatie over de arbeidsmarkt en inspiratie om anders te kijken naar de werving en selectie bij het vinden van het juiste personeel.

Het programma op 30 oktober:
15.30 uur inloop (Business  Club Almere City, Competitieweg 20, Almere)
16.00 uur –  Opening door Hannie van Loon, regiomanager UWV
 16.45 uur Regio in Beeld - Trends, ontwikkelingen, oplossingen door Jeroen Schuil, arbeidsadviseur UWV 
16.45 uur - 17.00 uur De Brug naar de Praktijk door Michelle Janssen, adviseur werkgeversdiensten UWV 
17.00 uur – 17.30 uur  Inspiratiesessie - Ambitie, motivatie en talent door Jerzy Soetekouw, wethouder gemeente Almere
17.30 uur - Netwerkborrel

 

Aanmelden voor deze informatie- en inspiratiebijeenkomst doet u via deze link